Bağlantılar

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Yüksek Öğretim Kurumu

Yerli arşivler

TBMM Arşivi http://www.tbmm.gov.tr/arsiv.htm
İçişleri Bakanlığı Arşivi http://imid.icisleri.gov.tr/default_B0.aspx?content=1015

Eğitim Kurumları

Marmara Üniversitesi http://fef.marmara.edu.tr/index.php?bolum=6
İstanbul Üniversitesi http://www.istanbul.edu.tr/edebiyat/bolum_sayfasi/bilgi_belge_yonetimi_bolumu.htm
Hacettepe Üniversitesi http://www.bby.hacettepe.edu.tr/
Ankara Üniversitesi http://bilgibelge.humanity.ankara.edu.tr/
Atatürk Üniversitesi http://www.atauni.edu.tr/#birim=bilgi-ve-belge-yonetimi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi http://www.ybu.edu.tr/insanvetoplum/bilgi-belge/
İstanbul Medeniyet Üniversitesi http://bilgibelge.medeniyet.edu.tr/tr
Çankırı Karatekin Üniversitesi https://bilgibelge.karatekin.edu.tr/
Kastamonu Üniversitesi https://fef.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/bolumler/anamenu-bolumler-bby-tr
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi http://kadirlisbbf.osmaniye.edu.tr/
Yakın Doğu Üniversitesi
https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/iktisadi-ve-idari-bilimler-fakultesi/bolumler/bilgi-ve-belge-yonetimi-bolumu/?lang=tr

Sivil Toplum Kuruluşları

Türk Arşivciler Derneği http://www.arsivder.org.tr/
Türk Kütüphaneciler Derneği http://www.kutuphaneci.org.tr/
İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı http://www.library.itu.edu.tr/anasayfa
Mimarlar Odası http://www.mo.org.tr/kutuphane/
Mühendisler Odası https://www.tmmob.org.tr/
Makine Mühendisleri Odası https://www.mmo.org.tr/merkez/bilgi-edinme
Elektrik Mühendisleri Odası http://bbm.emo.org.tr/
İnşaat Mühendisleri Odası http://www.imo.org.tr/ekutuphane/?sube=0