Organizasyon Yapısı

- Arşiv Müdürlüğü, Kurum tarafından üretilen evrakların üretiminden imhasına kadar olan sürecin sistemli bir şekilde kontrolünün sağlanması faaliyetlerini yürüten, Genel Sekreterliğe bağlı bir birimdir.

- Birimimiz, Arşiv Müdürü ve 2 bilgisayar işletmeni olmak üzere toplam 3 kişi ile faaliyet göstermektedir.

- Birimimizin Kurum organizasyon yapısındaki yeri aşağıda gösterilmiştir:

   =>   Genel Sekreterlik
          =>   Kurum Arşivi
                  =>   Birim Arşivleri